Arvoden

Under 2020 har ett digitalt system för hanteringen av domararvoden och andra ersättningar införts. Det digitala systemet ger en tydlig överblick samt förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

När används digitala domararvoden? 

Under säsongen 2022 används digitala domararvoden i samtliga tävlingar på 11v11-nivå som Västmanlands Fotbollförbund arrangerar.