Projektstöd IF

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsfotboll i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 och Svenska Fotbollförbundets Strategi 2018-2022.

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette Idrottslyftet.

Under perioden 2020-2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbildade barn- och ungdomsledare
  • Idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via distriktsidrottsförbundet (RF-SISU Västmanland)

Ansökan av dessa idrottsmedel görs i föreningens IdrottOnline.

Gå till SvFF:s sida Proketstöd IF för barn- och ungdomsfotboll

Vad som gäller för Västmanland 2021 kan du läsa i dokumentet här under.