Kallelse träning P06

Kallelse till träning för P06 den 14 oktober

Kallelse & Anmälan
Bifogat detta brev finns en kallelse där det framgår till vilket datum och tid varje spelare är kallad. Kallelsen gäller för träning 14/10.
Observera att samtliga spelare måste bekräfta sitt deltagande till DFK Niklas Rådberg via mail senast den 11/10. Anmälan sker på mail: niklas911@gmail.com.
Sen anmälan kan innebära att kallelsen går vidare till annan spelare.