VFF P07 Kallelse till internmatch

Internmatch för P07 på Ringvallens IP, Västerås.

Eftersom dubbelmötet mot Örebro län blev inställd kommer vi att använda kommande två distriktslagssamlingar som internmatcher. Matchen kommer att vara ca 2 X 40 minuter. Vi förväntar oss att alla som är kallad närvarar. Vid förhinder kontakta ledarna omedelbart.

Se mer info i kallelsen