Organsisation

Birger Jonsson, Ordförande
Andreas Trygg, vice Ordförande
Lisa Brandberg
Mikael Andersson
Tomas Carlsson
Sarah Appelfeldt
Henrik Haraldsson, Förbundschef

Andreas Trygg, Ordförande
Lennart Svensson
Rune Berglind
Stellan Andersson
Anna-Karin Johansson
Eva Österlund
Kjell Eklöf
Sarah Appelfeldt

Mikael Anderrson, Ordförande
Angelo Soto Gallardo
Karl-Axel Ekebom
Kjell Moell
Danha Bachiri
Thomas Lundqvist
Magnus Loman
Mikael Andersson(Sotarn)

Lisa Brandberg, Ordförande
Henrik Haraldsson
Johan Becker
Leif Berg
Niklas Rådberg
Lotta Görling

Henrik Haraldsson, Förbundschef
Jörgen Nyberg, Fotbollskonsulent Senior och Domare, SU Flick
Johan Becker Fotbollskonsulent Ungdom, Utbildning

Susanne Lindqvist
Charlotta Bladh
Jonas Wilson