Västmanlands Fotbollförbunds :s 10 föräldrabud

Barn- och ungdomsidrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan förälder och barn, ibland sätter önskan att vinna till varje pris käppar i hjulet, vilket skapar stress och frustration, hos både föräldrar och barn - och något som borde ge upphov till glädje blir istället en konfliktskälla.

"Västmanlands Fotbollförbunds 10 föräldrabud" har framtagits till våra fotbollsföreningar för att skapa förutsättningar för ett positivt klimat runt fotbollsplanen.

Samla gärna till ett föräldramöte och presentera föräldrabuden och diskutera dem.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna´s utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten...

Kontakta gärna din SISU-konsulent för stöd eller mer information.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan... www.sisuidrottsutbildarna.se/
vastmanland

 

1. Följ med på träning och match - ditt barn sätter stort värde på det.

2. Skapa god stämning vid träning och match.

3. Uppehåll dig vid ena sidlinjen och var lugn. Låt barnen spela.

4. Uppmuntra alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång.

5. Respektera ledarnas matchning och beslut. Sätt dig in i föreningens policy.

6. Respektera domarens beslut se henne/honom som en vägledare under utbildning.

7. Uppmuntra ditt barna att delta - pressa inte.

8. Fråga barnen om matchen var rolig, spännande, juste eller om spelet var bra - fokusera inte på resultatet.

9. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.

10. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll - inte Du själv.

 

Ladda ner 10 föräldrabud för utskrift...

VFFs 10 föräldrabud - utskrift hel A4 (PDF-dokument, 255 kB)

VFFs 10 föräldrabud - utskrift 4x2 (A4) (PDF-dokument, 516 kB)