3 mot 3

Fotboll för 6-7 åringar spelas 3 mot 3. Det innebär att varje spelare får ha bollen ofta och därmed får chansen att till exempel dribbla, bryta och skjuta många gånger. När det är möjligt spelas matcher med sarg eller nät. Det gör att bollen nästan hela tiden är kvar på planen och att matcherna blir intensiva och roliga.