Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll

Nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen gäller från och med
1 januari 2019 för hela landet.
Nedan finns några riktlinjer som gäller för barn – och ungdomsfotbollsplaner.
Dessa gäller för spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9.

Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll