Övrig utbildning

Förutom de officiella tränarutbildningarna finns en rad utbildningar som riktar sig mot ett särskilt område. De här utbildningarna varierar i omfattning, en del är korta utbildningar som kan genomföras under en kväll och riktar sig ofta till ideella barn- och ungdomsledare. Andra är mer omfattande specialistutbildningar som riktar sig till specialister som är del av större tränarteam.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Föreningar, ledare, föräldrar, spelare.

Omfattning

Kan anpassas efter förutsättningarna. Till exempel en fristående kvällsutbildning eller del av ett föräldramöte. Förslag på upplägg finns för 30 minuter till 3 timmar. 

Mer information:

Innehåll

Baseras på de fem riktlinjerna för barn- och ungdomsfotboll.

Arrangör

Distrikt, föreningar och ledare kan alla arrangera de här utbildningarna för sina målgrupper. Kontakta ditt distriktsförbund för mer information:

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare i aktuell spelform.

Omfattning

Utbildningen tar 2-3 timmar beroende på om praktiken genomförs på plan eller genom film.

Innehåll

Det finns en utbildning per spelform som baseras på spelarutbildningsplanen och spelreglerna. Utbildningen ger ett grundläggande stöd för genomförandet av träning och match för respektive spelform.

Arrangör

Distriktsförbunden.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Ledare i fotbollsskolan.

Omfattning

Utbildningen tar ca 3 timmar och innehåller teori och praktik.

Innehåll

Utbildningen baseras på från SvFF föreslaget upplägg för teori och praktik under fotbollsskolan. 

Arrangör

Föreningar som arrangerar fotbollsskolan eller distriktsförbunden